Turkuaz Mühendislik

Faaliyet Alanları

 • İmar uygulamaları
 • Halihazır harita
 • Plankote
 • Aplikasyon
 • Hus uygulamaları
 • Altyapı As-build haritaları
 • Altyapı tatbikat projeleri
 • İsale hattı projeleri
 • Doğalgaz projeleri
 • Doğalgaz As-build haritaları
 • Yol projeleri
 • Maden, taş ocağı haritaları
 • Kamulaştırma haritaları
 • Şeritvari haritalar
 • Güzergah haritaları
 • Sınırlandırma haritaları
 • Benzinlik, kooperatif haritaları
 • İlk tesis kadastrosu
 • Kadastro yenilemesi
 • Teleferik, telesiyej halihazır haritaları
 • Teleferik, telesiyej güzergah haritaları
 • Ağaç röleveleri
 • Tarihi eser röleveleri
 • Fabrika montajı ölçümleri