Turkuaz Mühendislik

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği:

“Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği, başta yeryuvarı olmak üzere her türlü cismin geometrisinin belirlenmesi ve bu cisimler üzerinde bulunan tüm doğal ve yapay ögelerin birbiriyle olan geometrik, sayısal ve anlamsal ilişkilerini kurararak bu bilgileri ilgili diğer mühendislik ve sosyal bilimlerin hizmetine sunan bir temel mühendislik dalıdır.”


Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği’nin Çalışma Konuları:

“Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği, her hangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, Kentsel ve Kırsal Arazi ve Arsa düzenlemeleri, Toplulaştırma projeleri, Kamulaştırma projeleri Etüd ve İşletme Haritaları, İçme suyu ve Kanalizasyon Projeleri, Tescile Konu Olan Harita ve Planlar, Kadastro haritalarının yapımı, Deformasyon ölçmeleri, Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri, Konum belirlemeleri, Hidrografik Ölçmeler, Yer altı ölçmeleri, Her türlü projelerin araziye uygulama işleri (Aplikasyon), Röleve ölçmeleri, Plankoteler vb. konularda hizmet üreten temel mühendislik disiplinidir.”